Mina Živić / Niš / 1997.
Završila je srednju Umetničku školu 2016. Iste godine upisala je Fakultet Umetnosti u Nišu, grafički dizajn na odseku primenjenih umetnosti, a 2020. godine završava osnovne studije Plaketom za najuspešniji studentski rad iz oblasti grafičkog dizajna.
Na završnoj godini studija postaje stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije (Dositeja).
Dobitnik je “Zlatnog pauna” 2014. godine na internacionalnom konkursu Ex Libris grafike u Mađarskoj (Golden Peacock Award), dobitnik I nagrade na konkursu za bukmarkere na temu “Održivo korišćenje biomase u energetske svrhe u Srbiji”, participacione nagrade na trećem internacionalnom studentskom bijenalu grafike na Kritu, pod nazivom Ex- Libris “Karijatide” 2018. godine, II nagradu na internacionalnom konkursu “Konstantin Veliki- Budućnost sada“ u kategoriji grafika . Trenutno je na master studijama na Fakultetu umetnosti u Nišu, na odseku za grafički dizajn.

Natalija Đorđević, Niš / 1996.
Srednju umetničku školu u Nišu završava 2015. godine, Iste godine upisuje Fakultet umetnosti, takođe u Nišu, na departamanu za primenjenu umetnost, odsek za grafički dizajn. Studije završava 2020. godine. Tokom četvrte godine studija postaje stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije (Dositeja). Po završetku studija dobija Plaketu za autentičan izraz i inovativan doprinos grafičkom dizajnu tokom studija, dodeljenu od strane Fakulteta umetnosti u Nišu. Jedna je od dobitnika II nagrade međunarodnog konkursa “Konstantin Veliki” 2020. godine u Nišu, u kategoriji grafika i dobitnica je participacione nagrade na internacionalnom bijenalu grafike na Kritu pod nazivom Ex- Libris “Karijatide” 2018. godine. Dalje školovanje nastavlja kao master student na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.

Danilo Paunović, Niš / 1996
Srednju umetničku školu u Nišu završava 2016. Godine.Iste godine upisuje Fakultet umetnosti u Nišu, na departamanu za primenjenu umetnost, odsek za grafički dizajn. Studije završava 2020. godine. Trenutno je na master studijama na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku za grafiku.
Jedan je od dobitnika II nagrade međunarodnog konkursa “Konstantin Veliki” 2020. godine u Nišu, u kategoriji grafika i dobitnik druge nagrade na internacionalnom bijenalu grafike na Kritu pod nazivom Ex- Libris “Karijatide” 2018. godine.

Tri poetike jedne generacije
Priroda odnosa između crteža i drugih likovnih medija, ukazuje na autorov prosede i na estetičke principe na kojima se on zasniva. Grafika otvara široki prostor za vizuelna izražavanja i iskazivanje ličnog kreativnog pristupa. Mladi stvaraoci koji se izdvajaju postojanošću i osećajem za tehnički i tehnološki aspekt ovog medija, vizuelizuju svoje ideje prirodnom neposrednošću. Osluškujući i iskazujući svoje afinitetite tokom studija studenti Fakulteta umetnosti u Nišu, Natalija Đorđević, Mina Živić i Danilo Paunović oblikovali su vlastite i prepoznatljive izraze. Uspostavljeni specifičan stvaralački proces upućuje i na paralelno odrastanje i umetničko sazrevanje. U njihovom pristupu, likovnost je konstantna kategorija a kreativni postupak je proces koji za epilog ima zaokruženu i jasnu estetsku formu. Radoznali, angažovani i sa promišljeni stavom, načinili su grafičke listove dinamične i ubedljive prirode.
Grafike koje čine ovu postavku proistekle su iz permanentne aktivnosti i inventivnog pristupa mediju. Vizuelna komunikativnost grafičkih listova svakog autora i uspostavljene diskretne relacije između tri rukopisa, plod su jasno koncipiranih ideja. Iza slojevitog građenja kompozicije stoji odmereno korišćenje linije, površine i valerskih vrednosti. Otvorena poetička opredeljenja, jasno sagledavanje mogućnosti različitih grafičkih tehnika i podjednako uspešno izražavanje algrafijom, serigrafijom i digitalnom štampom, nagoveštavaju nova umetnička istraživanja. Vlastito sagledavanje u globalnom prostoru prirodna je potreba umetnika. Godine stvaralaštva koje su pred Natalijom, Minom i Danilom sasvim sigurno će doneti nova dela zasnovana na prepoznatljivom pristupu i osobenom karakteru.
Slobodan Radojković