2012

Trajković Jelena / Popivoda Rajko

26.12.2012. – 09.01.2013.

Bugarska mala grafika / BG

08-22.12.2012.

Antonijević Milica

26.10. – 06.11.2012.

Hristova Desislava / Sofija, Bugarska

New beginning, 15-25.10.2012.

Živić Bojan

03-13.06.2013.

Djošić Mirjana

05-16.09.2012.

Plačkov Aleksandar

All That Jazz, 13-24.08.2012.

Miljković Veljko

Retrospektivna izložba, 05-17.06.2012.

Nikolić Tijana

05-17.06.2012.

Jovanović Miroslav

24.04. – 06.05.2012.

Simović Jelena

Xeartbeat, 14-28.02.2012.

Erdeljanović Curk Slavica

27.12.2011. – 11.01.2012.