2017

Stanojević Jelena

Kontrast, 26.12.2017. – 09.01.2018.

Niški grafički krug

12-22.12.2017.

Nikolić Bojana

01-12.11.2017.

Vivoda Ana / Hrvatska

Grafike, 20-21.10.2017.

Canavezi Claudia, Roberto Gianinetti / Italija

09-23.08.2017.

Šošević Lazar

15-25.06.2017.

Novaković Bojan

02-13.06.2017.

Grbović Aleksandra

19-30.05.2017.

Antov Nikola

20.04. – 19.05.2017.

Akira Mavrić

02-13.02.2017.

Krstić Velizar

05-19.01.2017.