Aktuelna izložba

Andjela i Teodora Micić

"Brisanje" 7-18.5.2024.

Otvaranje izložbe: utorak, 7.5.2024. u 19h

ANĐELA MICIĆ
Rođena je 1992. godine u Kragujevcu. Završila je osnovne studije na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, smer zidno slikarstvo. Na istom fakultetu završila je master akademske studije, pod mentorstvom dr um. Bojana Otaševića. Doktorske akademske studije je završila na Fakultetu Primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Do sada je imala četrnaest samostalnih izložbi i preko sedamdeset grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nekoliko nagrada i pohvala.
Član je ULUS-a od 2017. godine. Trenutno radi kao profesor likovne kulture.

TEODORA MICIĆ
Rođena je 1998. godine u Svilajncu. Završila je osnovne studije na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, smer likovne umetnosti, modul grafika. Na istom fakultetu, završila je master studije pod mentorstvom prof. dr um. Bojana Otaševića. Stipendista je fonda za izuzetno nadarene studente Republike Srbije, ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ujedno je i stipendista fonda za mlade talente Republike Srbije – Dositeja. Do sada je imala šest samostalnih izložbi i učestvovala je na preko sedamdeset grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nekoliko nagrada i pohvala.
Trenutno je na doktorskim akademskim studijama, na Fakultetu Primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, smer primenjena grafika.
Član je ULUS-a od 2023. godine.
Radi kao asistent na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, na Odseku za primenjenu i likovnu umetnost.