2014

Corax Koraksić Predrag

26.12.2014. – 08.01.2015.

Kolibarov Dime / Sofija, Bugarska

09-23.12.2014.

Uzelac Lidija

28.11. – 08.12.2014.

Nedeljković Katarina

Imperativ slaves, 19-27.11.2014.

Andjelković Mirjana i Miroslav

28.10. – 08.11.2014.

Pantelić Milan

Komunikacija, 18-28.09.2014.

Matejević Radmila

Odjekivanje tišine, 18-27.07.2014.

Virijević vera, Mitrović Aco

10-20.06.2014.

Massicotte Guilaume / Kanada

Milanović Aleksandar

Urbana pravila, 17-27.05.2014.

Coha Dragan

16-27.05.2014.

Kovjenić Sylvia

Zvuci linije, 05-14.05.2014.

Kitić Jelena i Stefan

Crteži, 15-28.04.2014.

Djordjević Mate

Radovi na papiru, 2-12.04.2014.

Mesaroš Nora

Crteži, 11-22.03.2014.

Kanazir Mandić Ljubica

20.02. – 01.02.2014.

Rakičević Pedja

Cerebrum forest, 15-25.01.2014.