MILAN PANTELIĆ, Prisnost?, 10-21.05.2022.

Milan Pantelić, rođen 1986. godine u Šapcu. Visoko obrazovanje prvog i drugog stepena stekao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu (diplomirani slikar-restaurator), 2010. godine. Doktorirao 2018. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek Primenjeno slikarstvo. Od 2020. godine radi na Fakultetu primenjenih umetnosti u Bogradu, na odseku Primenjeno slikarstvo. Do sada realizovao 13 samostalnih izložbi i učestvovao na preko 40 grupnih izložbi (Srbija, Kina, Poljska, Egipat, Tunis, Indija, Crna Gora, Rusija, Makedonija i Austrija). Realizovao je 14 javnih radova u Srbiji, Egiptu, Tunisu (mozaici i murali). Dobitnik je 7 međunarodnih nagrada iz oblasti slikarstva.