MIODRAG DADO ĐURIĆ, 10 - 25 1. 2024.

Dado Đurić, jedan od najistaknutijih predstavnika figurativne umetnosti, rođen je 4. oktobra 1933. godine na Cetinju. Školovanje je započeo u Herceg Novom gde je 1952. završio Umetniču školu a Akademiju likovnih umetnosti završio je u Beogradu 1956. godine, u klasi profesora Marka Čelebonovića. 
Od 1956. godine odlazi u Francuskoj gde prolazi put od anonimnog  litografskog štampara do jednog od najvećih slikara današnjice. U Parizu je najpre radio u litografskom ateljeu, gde upoznaje Žana Dibifea i Roberta Matu. Od 1958. sarađivao je sa galerijom Danijela Kordijea a potom sa Andre Fransoa Petijem.
Pored Francuske živeo je u Njujorku i centralnoj Africi.
Prva Dadova retrospektivna izložba održana je 1970. godine u Nacionalnom centru savremene umetnosti u Parizu, a potom je usledila retrospektiva u Roterdamu u muzeju “Bojmans van Beningen“ kao i 1984. godine u Galeriji “Bobur“ u Parizu.
Pored ulja i crteža, radio je grafike, kolaže, skulpture, instalacije, keramiku, bavio se scenografijom, oslikavanjem nameštaja, ilustrovanjem knjiga…
Izlagao je na Venecijanskom bijenalu 2009. godine.
Ugledni istoričar umetnosti Alan Boske o njegovom delu objavio je monografiju „Dado, univerzum bez odmora“, kao i dokumentarni film.
Dela Dade Đurića nalaze se u mnogim muzejima, od Pompidua u Parizu do “MOME” u Njujorku, galerijama i  privatnim kolekcijama širom sveta.
Dobitnik je nagrada: Trinaestojulska nagrada Republike Crne Gore, 1971; Grand prix za gravuru sa inostranih prostora u Varni, Bugarska, 1983; Nagrada Petar Lubarda na Tradicionalnoj izložbi ULUCG-a, 1985; Nagrada za umetnost Ministarstva kulture Republike Francuske; Nagrada Republike Crne Gore Petar Lubarda, 2000; Trinaestojulska nagrada za životno delo, 2010. godine.

 

Godina: 1986
Otisak: 30
Papir: Rives, 39x26cm
Štampa: Atelje Biel Genty
Editions Fata Morgana: 28 gravura koje su delimično promenjene i dorađene u odnosu na prvu ediciju koja je štampana u 70 otisaka .