2015

Radišić Slavko

Lavirint, 22.12.2015. – 05.01.2016.

Matijević Nera

Portreti, 06-16.11.2015.

Lalić Vladimir

Crteži, 22.10. – 03.11.2015.

Veličković Vladimir

Crteži, 01-17.10.2015.

Dželatović Suzana / Radović Milica

11-22.09.2015.

Žderić Tamara

28.08. – 09.09.2015.

Cvijanović Aleksandra

04-14.07.2015.

Cvijetan Danijela

16-23.05.2015.

Bašić Bratislav

Vivarijum, 14-26.05.2015.

Mitić Goran

Tragovi sumraka, 16-23.05.2015.

Tomanović Kostov Savina

15-26.05.2015.

Marković Miona

Zagrljaj, 05-14.05.2015.

Miodrag Ristić

Praprostori, 21-30.04.2015.

Hamzagić Azra

Igrom znaka i oblika, 06-15.04.2015.

Lanneville Jo-Ann / Kanada

19-30.03.2015.

Branimir Karanović

Grafika bez pritiska, 03-12.03.2015

Franz Curk

Sazvučja, 20.02. – 02.03.2015.

Jeftić Marija

Dekonstrukcija identiteta, 28.01. – 06.02.2015.