Miroslav Živković / Niš, 27.04. - 30.05.2020.

Rodjen je 06.04.1972. godine u Nišu. Završio je umetničku školu „Djordje Krstić“ u Nišu 1991. a Fakultet Likovnih umetnosti u Prištini 1998. u klasi profesora H. Ćatovića.

Radi na Fakultetu umetnosti u Nišu od 2010. kao redovni profesor na predmetu Crtanje i Slikanje.

Samostalno je izlagao 63 puta: Beograd, Niš Novi Sad, Kragujevac …., Prag / CZ, Bar, Petrovac / CG, Skoplje / NMK, Sofija, Plovdiv / BG  itd. 

Učestvovao je na više od 50 llikovnih kolonija u Srbiji, Crnoj Gori i Bugarskoj. Dobitnik je više nagrada za slikarstvo.