MILOŠ ŠOBAJIĆ, 05-26.01.2021

Miloš Šobajić je srpski i francuski slikar. Rođen je 1945. godine u Beogradu. Završio je Likovnu akademiju u Beogradu 1970. Živi i radi u Parizu od 1972. godine, a 2005 godine u Beogradu osniva Fakultet za umetnost i dizajn na Univerzitetu Megatrend, na kojem je profesor i dekan do 2014. godine, gde postaje i počasni doktor i profesor emeritus. Gostujući profesor je bio na Luxun Academy of Fine Arts u Kini, gde predaje slikarstvo od 2004. do 2006. godine. Imao je preko osamdeset samostalnih izložbi i izlagao je na preko četiri stotine dvadeset grupnih izložbi po svetu. Njegova dela se nalaze u blizu četrdeset muzeja u svetu.
Godine 2018. Ruska Duma ga je odlikovala ordenom Počasnog gosta Rusije, kad postaje i član Udruženja umetnika Rusije. Dobitnik je i niza nagrada u Srbiji: Zlatni orden Republike Srbije za dostignuća u umetnosti, Vukova nagrada, Zlatni beočug Beograda, nagrada Miše Anastasijevića i dr. O Milošu Šobajiću je objavljeno blizu sedam stotina tekstova u francuskoj, italijanskoj, srpskoj, američkoj, japanskoj, grčkoj i nemačkoj štampi, kao i veliki broj televizijskih filmova i prikaza.
Svoju prvu knjigu, pod nazivom: „Slikaj i ćuti“, autobiografskog karaktera, a koja govori o uticaju globalizma na savremenu likovnu umetnost, objavio je u Beogradu 2018. godine. Grad Beograd predviđa otvaranje Muzeja Miloš Šobajić u toku 2021. godine.
O delu Miloša Šobajića je objavljeno pet monografija u Parizu, Beogradu i Londonu, čije su uvodne tekstove napisali Alen Žufrua, Peter Handke, Edvard Lusi Smit i drugi autori. Samostalne izložbe su mu organizovale prestižne institucije, muzeji i galerije, od Pariza, Rima i Brisela, do Kine, Amerike i Rusije.