art55
galerija
izložbe
umetnici
uramljivanje
aktuelno
kontakt

 

 


Kiyo Wada

Rođena 1947. godine, studirala je na Univerzitetu umetnosti u Musašinu.
Do sada je imala 34 samostalne izložbe u Japanu i jednu u Španiji 2006. Učestvovala je na mnogobrojnim grupnim izložbama: Argentina, Hrvatska, Italija, Bugarska, Španija, Rumunija, Srbija, Kina, Poljska, Koreja, Engleska.
Živi i radi u Sagamihari.

 

 

 

Kiyo Wada

Born 1947, educated at Musashino Art University.
She has had 34 solo exhibitions in Japan and one in Spain. She has also participated in numerous group exhibitions: Argentina, Croatia, Italy, Bulgaria, Spain, Romania, Serbia, China, Poland, Korea, England.
Lives and works in Sagamihara.

Galerija art55
Ćirila i Metodija 17a
18000 Niš

Radno vreme:
pon - pet: 9.30-19.00
subota: 9.30-14.00