JELENA SIMIĆ i NIKOLA MILANOV

"Dijalog simbola i portreta" 6-17.2.2024.

JELENA SIMIĆ
Rođena je 1995. godine u Blacu. Srednju Umetničku školu završila je u Nišu 2014. a osnovne akademske i master studije u Nišu u klasi profesora mr Bratislava Bašića završava 2022. godine. Trenutno je na Doktorskim studijama u Novom Sadu pod mentorstvom dr Anice Radošević Babić.
Učestvovala na likovnoj koloniji “Boža Ilić” u Prokuplju, Narodni muzej Toplice.
Član je ULUS-a.

NIKOLA MILANOV
Rođen je 1995. godine. Završio je umetničku školu u Nišu 2014. godine. Diplomirao je na Fakultetu umetnosti u Nišu, na odseku Slikarstvo. Trenutno je na Master studijama pod mentorstvom profesorke Katarine Đorđević.
Kolonije: Grafička radionica Sićevo, “EKO” Kolonija Blidinje, Međunarodna likovna kolonija ,,Poganovski manastir”.
Nagrade: 2022. Niš, Fakultet umetnosti u Nišu – nagrada za najbolju sliku na Osnovnim akademskim studijama slikarstva, 2023. Velika Plana, Prolećni likovni salon prva nagrada na prolećnom likovnom salonu (nagrada samostalna izložba).

DIJALOG SIMBOLA I PORTRETA
Naslov izložbe je zasnovan na susretu poetika i našem umetničkom dijalogu. Iako različita, dva pristupa pronalaze duboku povezanost preplitanjem suptilnih vizuelnih elemenata. Ovaj odnos je zasnovan na ispitivanju vlastitih misaonih stanja, istraživanju afiniteta, emotivnih aspekata dela, komunikaciji a manifestuje se kroz jedinstveno umetničko iskustvo i definisanje vizuelnih simbola. Iako ukazuje na interesovanja za univerzalne teme, sinergija između dva različita umetnička izraza otkriva i osnažuje individualne umetničke stavove i koncepte, otvara prostor za inovacije i drugačija tumačenja. Zajedničke godine iskustva na studijama osnov su aktuelnih istraživanja i našeg kontinuiranog dijaloga.
Nit koja povezuje naša dva izraza proitiče iz prirodne, ljudske potrebe za razumevanjem emocija pa su simboli na izloženim delima zapravo most između ličnih osećanja i univerzalnih poruka a portreti način da se te poruke prenesu, budu prepoznate i shvaćene.