art55
galerija
izložbe
umetnici
uramljivanje
kontakt

 

 

Galerija art55
Ćirila i Metodija 17a
18000 Niš

Radno vreme:
pon - pet: 9.30-19.00
subota: 9.30-14.00

 

GORAN MITIĆ  "Imaginarni svet"  06-16.03.2013

Rođen u Nišu, 1989. godine. Završio srednju umetničku školu 2008. godine u Nišu, nakon čega upisuje osnovne akademske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Nišu, na odseku za slikarstvo i završava 2012. godine, u klasi profesora mr Katarine Đorđević. Trenutno je na master akademskim studijama na istom fakultetu u klasi profesora mr Katarine Đorđević.

Imaginarni svet

Goran Mitić kontinuirano istražuje problem slikarske materije u funkciji osnovnog sadržaja slike, ne baveći se predmetnošću. Kombinujući gestualnost prosute, procrtane, kontrolisane linije i glatke, rustične, obojene ili ahromatske površine, on gradi kompaktnu celinu, koja svojim asocijativnim sadržajem stvara različite doživljaje i emocije. Kontrasti tekstura i linija koje povremeno stiču samostalnu vizuelnu vrednost izranjajući i vraćajući se u gusto upleteno tkivo slikarske fakture, generišu tokove koji magnetično privlače pažnju posmatrača, upućujući ih na moguća umutrašnja stanja autora. Slika je lišena objekta i forme, a sama pikturalna meterija postaje prostor za izražavanje Goranovog imaginarnog sveta. Zasnivajući slikarski postupak na postulatima enformela, on se u potpunosti oslobađa mimetičkog i iluzinoističog pristupa rešavanja  kontinuuma na relaciji objekt-prostor. Plastični i vizuelni elementi slika se, ipak, mogu tumačiti dualno – na površini slike preuzimaju funkciju prvog plana, ali prostirući se i gubeći intenzitet prevučeni lazurnim premazima, postaju segmenti pozadine. Emotivna stanja i sopstvene reakcije autor pretače u amorfne svetline ili tamna polja, što dosledno sprovodi i u crtežu i u slici. Vizuelni iskaz je ličan, ali istovremeno otvoren, kao putokaz koji možemo slediti u dubinu sopstvenog nesvesnog.

Goran Mitić je mlad slikar izuzetnog kreativnog potencijala i energije, iskazanog tokom studija slikarstva i učestvovanjem na izložbama. Njegov dalji umetnički razvoj svakako zavređuje pažnju likovne publike.

Mr Katarina Đorđevic