art55
galerija
izložbe
umetnici
uramljivanje
aktuelno
kontakt

Desislava Hristova

"New Beginning"  15 -25.10.2012.

Desislava Hristova je rodjena 23. januara 1969 godine u Sofiji u Bugarskoj. Srednju umetničku školu je završila u Sofiji u periodu od 1982. do 1988. a zatim je u periodu od 1988. do 1994. magistrirala na Državnoj akademiji likovnih umetnosti u oblasti grafička umetnost. Član je Udruženja bugarskih umetnika od 1995. godine.
Izuzetnost njenog rada, učinila je da 2008. dobije zvanje doktora nauka na Državnoj akademiji likovnih umetnosti, Odseka za grafičku umetnost u Sofiji a od 2009. godine, ona je asistent na istoimenoj Akademiji na predmetu grafička umetnost.

 
     
 

Tehnički i tehnološki izumi poput pronalaska fotografije, kamere ili računara prouzrokovali su u prošlosti brojne teorije i debate na temu krize umetnosti pretpostavljajući čak njen kraj i suvišnost. Iz vizure današnjice jasno je da duhovna i stvaralačka kataklizma nije zadesila čovečanstvo. Sve što se novo dešavalo i dešava u umetnosti stoji u znaku prožimanja i sadejstva pri čemu su kvantitativne (materijalno-tehničke) promene uslovile pojavu kvalitetno novih izraza i medija proširujući saznajnu i emotivnu stranu sveta umetnosti. 

Umetnica iz Bugarske, Desislava Hristova pripada grupi onih za koje je primena savremenih tehničkih dostignuća u oblikovanju vlastitog umetničkog izraza dodatna inspiracija i provokacija, uz jasnu potvrdu da je sinteza tradicionalnog i novog, manuelnog i mašinskog itekako moguća.

Kroz specifičan tehnološki proces kombinujući postupak sito štampe sa digitalnim printom, polazeći od fotografije koju, primenom različitih kompjuterskih programa, obrađuje i dorađuje menjajući joj karakter i vizuelnost, umetnica razvija i neguje specifičan likovni opus. 

Aktuelnost Desislave Hristove ogleda se ne samo u načinu realizacije njenih dela već i u misaono-emotivnoj poruci koju nam šalje posredno, preko tema i motva koje tretira. Detalje prizora iz neposrednog okruženja zasnovanog na savremenoj gradskoj arhitekturi sa dominantnom upotrebom betona i armiranih žica, umetnica razotkriva i transformiše u nove vizije i prizore gde nema telesnog sveta, gde nas čeka euforična praznina i nadrealna atmosfera. Dajući simboličan naziv grafikama ovog ciklusa „Inside or outside“ (Unutra ili spolja) Desislava ih pretvara u metafore o nama samima, o odnosu individue i kolektiva, upozoravajući nas da su nehumanost i degradacija na mikro i makro planu uzročno-posledično povezani.

Sam likovni jezik Desislave Hristove sadrži dobro poznate elemente (igra linija, ritma, forme i boje) ali oni nisu upotrebljeni bučno i provokativno već su pretvoreni u sofisticiran, biranim terminima koncipiran govor.

Desislava Hristova  svojim delima je u samom srcu vremena, u njegovim vitalnim misaonim i likovnim impulsima.

Milica Todorović