Marija Curk, Svedoci Prošlosti, 07-22.05.2019.

Marija Curk je rođena 1995. godine u Nišu. Diplomirala je na Departmanu za likovne umetnosti na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu 2016. godine u klasi profesora Katarine Đorđević. Godine 2017. završila je master studije na Fakultetu likovnih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu, na slikarskom odseku, u klasi profesora Gordana Nikolića. 2018. godine je upisala master studije na odseku za Konzervaciju i restauraciju na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Imala je jedanaest samostalnih izložbi i izlagala je na preko 60 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. 

Nagrade:
2011.  Szbatka, Mađarska „Zlatni paun – Golden peacock award” na „X Interetno festivalu EX Libris“
2015.   Niš, Srbija, „Japan kroz godišnja doba”, II nagrada, Udruženje za negovanje tradicionalne japanske kulture „Taka”
2016.  Niš, Srbija, Diploma grada Niša najboljoj studentkinji u 2015. god, Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu
2018.  Beograd, Srbija, Nagrada za najuspeliji likovni rad na kolektivnoj izložbi u okviru projekta „Taj divni svet platna”