Biljana Milenović

29.11. – 12.12.2019.

Rodjena je 21.08.1986. godine u Ćupriji. Diplomirani likovni umetnik, Fakultet Likovnih umetnosti, beogradski univerzitet. Diplomirani master konzervacije i restauracije Akadenija Srpske Pravoslavne crkve za umetnost.

Živi i stvara u Beogradu