art55
galerija
izložbe
umetnici
uramljivanje
kontakt

 

 

Galerija art55
Ćirila i Metodija 17a
18000 Niš

Radno vreme:
pon - pet: 9.30-19.00
subota: 9.30-14.00

 

ANA BONDŽIĆ

Ana Bondžić (Radičević), rođena u Nišu 1976. god. Završila srednju umetničku školu "Đorđe Krstić" u Nišu. Diplomirala 2000. god. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na odseku grafike u klasi prof. Milana Stanojeva i Halila Tikveše. Magistrirala grafiku 2004.god. u klasi prof. Zorana Todovića.
Od 2000. do 2004. god. radila kao asistent pripravnik na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, katedra za grafiku. Član je Niškog grafičkog kruga od 1995. god. i ULUS-a od 2001.god.

Ana Bondžić je umetnik koji svoje likovno traganje zasniva, pre svega, na analitičkom posmatranju sveta gradeći specifičan ekspresivni izraz. Taj izraz se najpre ispoljio u grafikama i crtežima, koji i kao mediji nameću izvesnu metodičnost. Tokom svog umetničkog sazrevanja Ana prevazilazi okvire grafičke matrice i slika monumentalna platna kombinujući svoje grafičarsko umeće sa poletnom slikarskom emocijom.

U savremenom svetu ispunjenim haosom ona pronalazi motive koji je svojom vizuelnom pojavom inspirišu, a u isto vreme iznosi stav o stvarnosti koja je okružuje, njenu istinu.

Kroz ciklus slika „Grafitti“ proizašlih iz čiste likovnosti ističe, pre svega, svu neminovnost  i prolaznost života. Međutim, u njenim grafitima nema  ni tragova vandalizma. Nalazeći lepotu u viđenom i kreirajući harmoniju na slici, Ana kao da iskazuje svoju ljubav prema svetu u kom živi. Koristeći sa lakoćom sve tajne slikarskog zanata, iako umetnik sklon promišljanju, Ana postepeno uvodi nove, poetičnije ideje. Tokom  stvaralačkog procesa ponekad  u čiste apstraktne motive unosi nove „realistične“ elemente. Tako se u novijem opusu kao lajt motivi pojavljuju : miš, vrabac, Brajeva azbuka - samo kao neki od iznenađujućih, intrigantnih novina u njenom radu. Intimni svet Ane Bondžić pun je emocija artikulisanih rukom. Ljubav, nostalgija ili revolt govore bez zvuka. Sa dozom ironije i sarkazma, Ana govori o „nerazumevanju“, „nedostatku komunikacije“ i uglavnom uz pomoć konceptualnog kontrasta postiže „A-HA“ efekat, očekujući da će nakon njega da usledi razumevanje dela od strane posmatrača.

Iako na prvi pogled deluje drsko, njena osnovna namera je da na simboličan i provokativan  način prevaziđe inicijalno „nerazumevanje“ kojim se rado bavi.

Kada je o nazivima slika reč, kod Ane često postoji neraskidiva veza između naziva i same slike – tako što naziv utiče na naše razumevanje onoga što gledamo, neretko podvlačeći ideju slike sarkazmom.

Direktna  i iskrena po prirodi svoga bića, Ana Bondžić u poslednjim slikama svesno poništava svoj prepoznatljiv rukopis, otkrivajući neke nove sadržaje dajući prednost intelektu nad emocijom. Potrebom da bude jasna, minimizovala je sredstva u nameri da  „sa malo reči kaže mnogo“, ali bukvalno. Ona se tako služi tačkom, uz pomoć koje ispisuje tekst Brajevom azbukom, dok je izbor teksta  često – haiku. Zašto baš haiku? Zato što je haiku dovoljno slikovit sam po sebi tako da slika nastaje „u glavi“.

Za Anu Bondžić slikarstvo predstavlja  jednu uzbudljivu misiju u kojoj se premošćuju barijere, sredstvo kojim umetnik iskazuje sopstvene stavove.

Slikarski čin za nju predstavlja široku kreativnu mogućnost da na bezbroj načina  realizuje vlastite ideje, negujući paralelno i čistu likovnost dela.

 Ističući svoj stav da se slika mora razumeti, deluje na  posmatrača koji ne sme ostati pasivan, nego se mora uključiti u proces spoznaje i  pronaći smisao na koji ona ukazuje.

Za Anu Bondžić pojam videti jednak  je u značenjskom smislu sa pojmom razumeti.

Radmila Kostić